Párbeszéd-konferenciák a Magyar Világtalálkozón: Közép-Európáról és a vallások együttműködéséről

Tájékoztató

Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány stratégiai feladata a páneurópai piknik után 30 évvel” témában
A 2019. május 16-án megtartott KEP XII. Társadalmi Párbeszéd Fórumról

A Közép-Európai Club Pannónia (KEP) 2019-ben, kerek évfordulóhoz érve ezúttal a páneurópai piknik óta eltelt három évtizedet tekintette át XII. Társadalmi Párbeszéd Fórumán május 16-án, a Magyar Tudományos Akadémián hazai és határon túli civil partnereivel együttműködve, a IX. Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvénye keretében 100 fő részvételével. Az egész napos programot a KEP részéről dr. Czeglédi József elnök, a Fórum Szervező Bizottság elnöke, Prof. Kroó Norbert akadémikus, az EMMT elnöke és a Magyar Világtalálkozó elnöke, dr. Tanka László köszöntötte. Megnyitót tartott a Kormány részéről, elsősorban az EU új kihívásairól Dr. Orbán Balázs a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

A Történeti Szekció levezető elnöke Prof. Marinovich Endre a VERITAS h. főigazgatója, c. nagykövet, a KEP társelnöke volt. A plenáris és szekcióülések előadói körében elsőként dr. Czeglédi József, az MTA Köztestület tagja, ’56-os szabadságharcos, a páneurópai piknik, az 1989 évi osztrák határnyitás és az új Közép-Európa létrejöttének (1989-2019) rövid története tárgyában tartott vitaindítót. Kijelentette, hogy a tárgyalt folyamatok és történések az eltelt 30 évben sorsdöntően meghatározták Magyarország, illetve Közép-Európa lakosainak életét és perspektíváit. A következő, 2030-ig terjedő időszakra is útravalót és lehetőséget kínált az eddigi növekedés alapján belátható jövőkép bemutatására.

A fórum célja volt bemutatni az ellenzéki pártok által szervezett 1989. augusztus 19-i, Sopron melletti páneurópai piknik által elindított történelmi folyamat meghatározó jelentőségét a magyarországi rendszerváltoztatásra és általa segítve az egész közép-európai térség politikai és társadalmi irányváltására. A rendezvény felelevenítette az ezt a gyújtópontot követő eseményeket: az 1989. szeptember 10-én megtörtént határnyitást, a németek közötti családegyesítést, a Magyar Köztársaság kikiáltását, majd futótűzként a berlini fal ledöntését, a rendszerváltoztatást a környező országokban, az NDK megszűnését, Németország békés újraegyesítését, a Szovjetunió, a Varsói Szerződés és a KGST felbomlását, 9 új állam létrejöttét a térségben.

A Fórum feladata volt bemutatni az elmúlt 3 évtizedes folyamatot, benne a magyar vonatkozású történéseket és folyamatokat, magyarországi tapasztalatokat. Reálisnak látszik, hogy Magyarország az Európai Unió átlagánál gyorsabban fejlődjön a demográfiai helyzet, az oktatás, az egészségügy tekintetében és több más kulcsfontosságú területen. Prof. Pók Attila, az MTA – Tört. tud.-i Intézet igazgatóhelyettese, az EMMT alelnöke a magyar-német kapcsolatok fordulópontjairól, prof. Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke Magyarország gazdasági fejlődéséről és hosszabb távú kilátásairól szólt. Prof. Kroó Norbert akadémikus, az EMMT elnöke, az MTA v. alelnöke az európai tudománypolitika néhány aktuális feladatát érintette. Felkért hozzászólóként szerepelt Aba Béla, a Magyar Páneurópa Unió elnöke és Osváth Ádám történész, a Soproni Múzeumból.

Az aktualitások tárgyú szekcióülés levezető elnöke szerepét dr. Fazakas Szabolcs az Európai Bizottság főtanácsadója, a KEP alelnöke, volt miniszter látta el. Dr. Baráth Etele az Európai Gazdasági és Szoc. Bizottság tagja, volt Európa-ügyi miniszter az Európai Unió helyzetével és várható fejlődésével foglalkozó előadást tartott. Joó Kinga az EGSZB tagja, a Nagycsaládosok Országos Szövetségének alelnöke az EU családügyi és ifjúságpolitikai törekvéseiről beszélt. Prof. Báger Gusztáv az MNB Monetáris Tanács Tagja a gazdasági felzárkózás várható útját vázolta fel 2030-ig. Bársony András nagykövet előadásában olyan napi aktualitást elemzett, mint Ukrajna az elnökválasztás után. Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese migráció az Európai Unióba, aktuális trendek, kihívások tárgyban adott értékelést. Az előadásokat hozzászólások követték.

A Szekció ülésekről dr. Fazakas Szabolcs adott összefoglalót.

Vitazárót prof. Marinovich Endre tartott, egyben ismertette a Fórum záró közleményét. Befejezésül dr. Czeglédi József megköszönte az előadók, résztvevők, szervezők nagyon értékes munkáját.

Figyelmükbe ajánljuk az eddig elkészült videofilmeket:

a Fórum megnyitóját a Kormány részéről: https://youtu.be/5YkjHghuHMs

Dr. Orbán Balázs a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár

továbbá

Dr. Czeglédi József, KEP elnök, az MTA Köztestület tagja, 56-os szabadságharcos előadását: https://youtu.be/T4Y4yh3chb8

A Páneurópai piknik, az 1989 évi osztrák határnyitás és az új Közép-Európa létrejöttének (1989-2019) rövid története címmel

Záróközleményünk: http://www.kepcp.hu/zarokozlemeny.pdf

(A rendezvényről készült képeket, prezentációkat és kisfilmeket megtekinthetik weboldalunkon: www.kepcp.hu  )